53297447-eld-i-kamin-och-staplad-ved.jpg

I energikrisens spår

Vi har i samband med oroligheterna i Europa bland annat fått förhöjda elpriser, vilket vi på miljöförbundet förutser kan bidra till ökade störningar. Inom hälsoskyddsområdet bedömer vi att det kommer att bli mer problem med rök från vedeldning, låga temperaturer i bostadshus och eventuellt fler fall av legionella. Nedan kommer vi att gå igenom vad som är viktigt att känna till under respektive område.

Störningar av rök från vedeldning

När elpriserna är höga är det rimligt att anta att allt fler kommer att elda med ved för att lösa sin uppvärmning vilket också bekräftas av att det är mycket svårt att fåt tag på ved, värmeloggs och pellets.

Den som eldar har ett stort ansvar att se till att sin eldning inte stör någon annan. Störande rök, lukt och sot kan bero på olämpligt bränsle, eldstaden eller på felaktig eldningsteknik. Rök från felaktig eldning är också en av vårt samhälles dokumenterat största hälsorisker.

Några tips till dig som vill elda rätt:

  • Se till att veden är ordentligt torr och förvaras torrt.
  • Ska man elda som huvudsaklig värmekälla bör man i regel ha en modern, miljögodkänd vedpanna med ackumulatortank för att inte störa sina grannar.
  • Vedeldning i kamin ses som trivseleldning och ska endast förekomma ett par dagar i veckan och några timmar åt gången.
  • Det är aldrig tillåtet att elda med hushållsavfall som mjölkkartonger, plast, spånskivor eller liknande.
  • Elda med full effekt och stryp inte lufttillförseln.

Om du som granne till någon som eldar med ved känner dig störd av lukt så ska du i första hand kontakta den som eldar och förklara att du upplever problem med lukt från deras eldning. I det fall det ändå inte blir en förbättring så kan du kontakta miljöförbundet, se ytterligare information på vår hemsida.

Legionella

En annan risk vi ser med de ökade elpriserna är att man möjligtvis sänker varmvattentemperaturen för att minska utgifterna. Det är då viktigt att veta att sänkt varmvattentemperatur kan leda till ett legionellautbrott. Legionella är en bakterie som förekommer naturligt i sjöar, jord och vattendrag. Bakterierna kan komma in i våra bostäder via vattennätet.

Om temperaturen i varmvattenberedaren understiger +60°C och vid tappstället +50°C är det hög risk att legionellabakterier får möjlighet att växa till och kan då medföra att boende riskerar att få
legionärsjuka (en form av lunginflammation) och pontiacfeber. 

Publicerad 2022-10-10