skjutbana.jpg

Skjutverksamheter

Det inkommer just nu många frågor om avgiftshöjningen för skjutverksamheter

Miljöförbundet har fått nya krav på hur vi ska bedriva tillsyn på skjutbanor och deras verksamhet.

Vi tagit fram en e-tjänst som skjutverksamheter årligen ska skicka in till miljöförbundet och vi kommer vart fjärde år åka ut och besöka verksamheten.

Vår förhoppning är att en årlig kontakt med skjutverksamheter kommer underlätta vid eventuella klagomål samt om förändringar har skett i verksamheten.

Om det framöver visar sig att den tid som är beslutad i taxan inte går åt, kommer vi se över möjligheten att sänka avgiften för skjutbanor och liknande verksamheter.

Publicerad 2021-02-24