Skydda din brunn!

Skydda din brunn genom att registrera den hos SGU! Brunnsarkivet är ett nationellt register som används för att identifiera brunnar inom ett specifikt område.

Vinsterna med att din brunn (vatten- eller energibrunn) finns med i det nationella Brunnsarkivet är flera:

  • Räddningstjänsten får lättare att skydda din brunn vid ett utsläpp eller annan miljöolycka.
  • Andra som vill borra efter vatten eller värme i området har större möjlighet att se och ta hänsyn till din brunn.
  • Kommunen kan se din brunn när vi tar fram planer för ett område.
  • Du bidrar också till att vi alla gemensamt får bättre kunskap om tillgången och kvaliteten på grundvattnet.

Har du frågor? Kontakta oss på miljöförbundet!

Det går utmärkt att registrera sin brunn via en smartphone, som då kan positionera brunnen med hjälp av GPS. Formuläret hittar du här.

Läs mer om Brunnsarkivet på SGU:s hemsida.

Publicerad 2021-01-20