Skydda din brunn

Skydda din brunn genom att registrera den hos SGU. Nu uppmanar myndigheten Sveriges geologiska undersökning (SGU) brunnsägare att själva registrera sina enskilda brunnar i Brunnsarkivet. Brunnsarkivet är ett nationellt register som används för att identifiera brunnar inom ett specifikt område.

Registrera din brunn för att ge ditt dricksvatten ett bättre skydd. Fördelarna med att ha brunnen registrerad är många; andra som vill borra efter vatten eller värme i området eller anlägga ett avlopp har möjlighet att ta hänsyn till just din brunn, och kommunen kan använda informationen vid olika typer av planer. Men det viktigaste är att en registrerad brunn ökar chanserna för räddningstjänsten att skydda brunnen om en miljöolycka inträffar i närheten.

Genom att registrera brunnen och lämna information om vattnets kvalitet och kvantitet bidrar du som brunnsägare samtidigt till en bättre kunskap om tillgången och kvaliteten på grundvattnet i olika områden i Sverige. Den informationen är viktig lokalt, till exempel för kommunerna som planeringsunderlag för VA-utbyggnad och framtida behov av dricksvatten, men också nationellt för övervakningen av grundvattennivåer och vattenflöden.

Det går utmärkt att registrera sin brunn via en smartphone, som då kan positionera brunnen med hjälp av GPS. Formuläret hittar du här.

Läs mer om Brunnsarkivet på SGU:s hemsida.

Publicerad 2019-08-27