Spridning av bekämpningsmedel intill dräneringsbrunnar

Rapport avseende spridning av bekämpningsmedel intill dräneringsbrunnar 2018.

Miljöförbundet gjorde under sommaren ett projekt där vi kontrollerade hur spridning av bekämpningsmedel sker intill dräneringsbrunnar. Enligt Naturvårdsverkets föreskrifter om spridning och viss övrig hantering av växtskyddsmedel ska ett fast skyddsavstånd om 2 meter upprätthållas.

Vi kunde konstatera att lantbrukare inte alltid följer lagstiftningen om 2 meter bekämpningsmedelsfritt runt brunnar. I Naturvårdsverkets föreskrifter om spridning framkommer att fasta skyddsavstånd måste iakttas vid spridning av bekämpningsmedel intill vissa typer av objekt, vidare framkommer att det fasta skyddsavståndet ska utökas om omgivningen är extra känslig av något slag. Hur stort skyddsavstånd man ska hålla kan bero på många faktorer.

Uppföljning av detta projekt kommer att ske i samband med ordinarie tillsyn då detta generellt kommer att belysas.

Rapport

Publicerad 2018-09-17, Uppdaterad 2018-10-18