27748053245_43040297ef_o.jpg

Efterhandsdebitering av livsmedelskontrollen

Från och med 2024 kommer Ystad-Österlenregionens miljöförbund att efterhandsdebitera livsmedelskontrollen. Idag betalar alla livsmedelsverksamheter en fast årlig tillsynsavgift, som faktureras i förhand. Från och med 2024 kommer all livsmedelskontroll att debiteras i efterhand. Hur stor avgiften blir beror på hur stort kontrollbehovet är för anläggningen.

Storleken styr avgiften

Bestämmelserna säger att livsmedelskontrollen ska täckas av avgifter och betalas av de livsmedelsföretagare, andra verksamhetsutövare och aktörer vilkas verksamhet är föremål för kontroll.

Hur mycket varje verksamhet ska betala beror på verksamhetens bedömda kontrollbehov som baseras på storlek och omfattning och följer livsmedelsverkets nationella modell för riskklassning av livsmedelsanläggningar.

Den gamla modellen fasas ut

I den tidigare avgiftsförordningen anges att kostnader för offentlig kontroll av livsmedel ska täckas av en årlig avgift. Den årliga avgiften ska betalas med helt avgiftsbelopp från och med det kalenderår då verksamheten påbörjas. Avgiften ska därefter betalas med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår. Detta fortsätter att gälla till och med utgången av 2023.

Publicerad 2022-04-26, Uppdaterad 2022-07-19