Tandvårdsmottagningar

Tillsyn av tandvårdsmottagningar.

Under januari och februari 2016 utför miljöförbundet tillsyn av tandvårdsmottagningar i våra tre kommuner. Totalt 26 verksamheter inspekteras med avseende på amalgamhantering, farligt avfall, kemikaliehantering samt rutiner enligt kraven på egenkontroll. Resultat av tillsynen kommer efter att samtliga tillsyndsbesök utförts sammanställas i en projektrapport.

Publicerad 2016-02-11, Uppdaterad 2017-01-25