Flerfamiljshus_i_Hammarby.JPG

Tillsyn på flerfamiljshus

Miljöförbundet ansvarar för tillsynen gällande miljö- och hälsoskydd enligt miljöbalken.

Miljöförbundet initierade år 2015 tillsynsarbete för fastighetsägare gällande egenkontroll och efterföljande år kontroll av densamma. År 2017 och 2018 var fokus på att ventilationen i bostäder/lägenheter uppfyllde Folkhälsomyndighetens allmänna råd om ventilation. Nu har turen kommit till att begära in och granska resultaten av radonmätningar. Tillsynen regleras utifrån miljöbalken och ska förebygga ohälsa för boende.

Publicerad 2020-05-20