Tillsyn på idrottsanläggningar

Under september månad bedriver miljöförbundet planerad tillsyn på idrottsanläggningar och gym

Vid en inspektion tittar vi bland annat på:

Städning – kontroll av städrutiner för maskiner och redskap är viktigt. Skolorna har städpersonal men de flesta gym uppmanar besökarna att rengöra maskinerna själva. Det är i bägge fallen viktigt att kontrollera hur verksamheten säkerställer att städningen är tillräcklig - besökarnas städning är inte tillräcklig. Städning av omklädnings-, dusch- och toalettutrymmen kontrolleras också liksom rutinerna för storstädning. En fråga till verksamheten kan vara: vad städas och hur ofta sker detta?

Ventilation – ventilationen bör vara anpassad till antalet besökare. En lokal kan även användas till olika aktiviteter, till exempel både yoga och spinning, vilket innebär olika ventilationsbehov eftersom besökarnas aktivitetsnivå är olika. Det är därför lämpligt att ventilationen kan anpassas genom att justeras både upp och ner.

Smittorisk – träning under pågående infektion, t.ex. infekterade sår, medför risk för spridning av smitta, både direkt till person och via redskap och utrustning som den smittade kommer i kontakt med. En fråga till verksamheten kan vara: Vilka rutiner har ni för att säkerställa att infekterade personer inte tränar?

Publicerad 2015-08-25, Uppdaterad 2017-01-25