Stupror_som_mynnar_i_ranndalsplattor.jpg

Tips på hur du kan ta hand om ditt dagvatten

Här får du tips på hur du enkelt kan hjälpa till att ta hand om ditt dagvatten:

• Fördröj gärna dagvattnet på tomten. Led ut takvattnet på gräsmattan där det kan infiltreras. Samla gärna regnvattnet i tunnor eller dammar för trädgårdsbevattning.
• Ha så många mjuka ytor som möjligt. Gräs och växter suger upp vattnet och är bra val. Vill du ha hård mark kan du använda grus, armerat gräs eller plattor med öppna fogar.
• Anlägg gröna tak. Ett grönt tak tar upp en del av regnvattnet men dämpar också buller, isolerar och lockar till sig bin, fjärilar och andra insekter.
• Plantera träd! Ett vuxet träd dricker ungefär 500 liter vatten en varm sommardag.
• Tvätta inte bilen på asfalterade eller stenlagda ytor. Använd tvätthallen på bensinstationen. Om du tvättar bilen på gräsmattan, använd helst såpa och helst inte avfettningsmedel.
• Gödsla inte trädgården i onödan.
• Kör mjukt så minskar slitaget på däck och vägbeläggning samt mängden avgaser.
• Låt inte skrotbilar stå och rosta och droppa olja.
#dagvatten #regntunna #grönatak #tvättaintebilenhemma #planteraträd #samlaregnvatten

Publicerad 2022-01-05