butiksvimmel.jpg

Trängsel i butikerna?

Om du upplever att det är trångt i varuhus, livsmedelsbutiker, apotek och andra liknande verksamheter, vänd dig till smittskydd i Skåne.

Kommunen som tillsynsmyndighet har ingen befogenhet att vidta åtgärder för att butiksverksamheter ska följa Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd eftersom de inte är framtagna inom ramen för miljöbalken och därför inte omfattas av kommunens tillsynsansvar.

När det gäller person-personsmitta är det smittskyddslagen som gäller.

smittskydd.skane@skane.se

Publicerad 2020-05-18