hall_avstand.JPG

Undvik trängsel!

Se följande bedömningsgrunder för kontroll av trängsel på restauranger, barer och caféer.

Vilket avstånd måste finnas mellan sällskap?
Enligt föreskrifterna ska det som riktlinje vara en dryg armlängd mellan sällskapen, vilket betyder minst 1 meter. Verksamhetsutövare får gärna uppmuntra besökarna att hålla ännu större avstånd, cirka 1,5-2 meter, för ge utrymme att resa sig upp och skjuta ut stolen med tillräckligt stort avstånd till nästa sällskap.För att minimera trängsel och undvika långbord kan restaurangverksamheten begränsa sällskapens storlek vid ett och samma bord genom aktiv bordsplacering (”var god invänta hovmästare för bordsplacering”). Så här ska du möblera!

Hur stort får ett sällskap vara?
Det finns ingen formell gräns, men med tanke på trängsel bör bord som rymmer flera sällskap undvikas.
Det bör dock tilläggas att det är bra om gästerna själva begränsar storleken på sitt sällskap, utifrån varje persons eget ansvar om att medverka till de råd som finns i HSLF-FS 2020:12 (”Föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 m.m. ”).

Vad gäller för avstånd inom ett sällskap?
Ett sällskap utgörs ofta av personer som träffas även utanför det aktuella serveringstillfället, som till exempel familjemedlemmar, arbetskamrater osv. Inom ett sällskap behöver det därför inte hållas en armlängds avstånd.

Får gäster sitta axel-mot-axel?
Inom ett och samma sällskap kan det accepteras att sitta axel-mot-axel, men man ska alltid sträva efter så lite trängsel som möjligt. Mellan olika sällskap gäller regeln om en dryg armlängds avstånd. (Se ovan Vilket avstånd måste finnas mellan sällskap?)

Vad gäller för rygg-mot-rygg?
Mellan olika sällskap bör man eftersträva en dryg armlängds avstånd (1 meter) oavsett riktning vilket innebär att gäster inte ska bli sittande direkt rygg mot rygg om de tillhör olika sällskap. (Se ovan Vilket avstånd måste finnas mellan sällskap?).
I en situation med fastskruvade bänkar/soffor innebär detta att varannan bänk/soffa eller hel sittgrupp i sådant fall bör markeras som ’ej i bruk’. Exempel: på en uteservering där det ofta förekommer sittgrupper för 4 personer blir vår rekommendation att man då ha följande sittningar som tätast: 4 – 0 – 4 eller 4 – 2 – 2 etc.

Hur ska verksamhetsutövaren veta vilka som tillhör samma sällskap?
Genom att aktivt styra bordsplaceringen.

Vad gäller för skärmar och draperier?
Skärmar och draperier är inte tillräckligt för att separera sällskap. Det måste vara tillräckligt avstånd mellan sällskap även med skärm och draperier.

Information till gäster
Verksamhetsutövarens information till gästerna kan finnas lättläst vid ingången till restaurangen och vid varje bord.

Publicerad 2020-10-15