brandt_avfallsenheten_07.jpg

Uppehåll i hämtning

Från och med den 1 oktober 2022 kommer Ystad-Österlenregionens miljöförbund ta över handläggningen av uppehåll i hämtning avseende rest- och matavfall samt avfall från små/enskilda avloppsanläggningar. Innan övertagandet är det fortfarande Ökrab som hanterar anmälan.

Uppehåll i hämtning kan efter anmälan från fastighetsinnehavaren medges för tre år. Förutsättningen för uppehåll är att fastigheten inte kommer att utnyttjas under en sammanhängande period av minst tolv månader. Anmälan skall inlämnas senast sex veckor före avsedd uppehållsperiod. Uppehåll beviljas för högst tre år, därefter måste ny anmälan göras. Ansökan är personlig och gäller alltså inte om fastigheten byter ägare

Det är fastighetsägarens ansvar att skicka in en ny anmälan om uppehåll i hämtning efter att tre år har gått. Ingen påminnelse kommer att skickas ut. Väljer ni att inte skicka in en ansökningsblankett och få den beviljad innan ert gamla tillstånd går ut så startas sophämtning och eventuell slamtömning omgående per den datum som tillståndet går ut.

Information från Ökrab


Efter att uppehållet trätt i kraft (efter sex veckor) hämtar Ökrab eventuella sopkärl. Tänk på att ha kärlen väl synliga. Vid försäljning av fastigheten är det säljarens ansvar att anmäla ägarskiftet till Ökrab. Uppehållet är personligt och upphör automatiskt att gälla vid ändrade ägarförhållanden.

Grundavgift debiteras alltid vid uppehåll i hämtningen enligt gällande taxa. Undantag medges endast om fastigheten inte håller den standard som krävs för att kunna användas som bostad (ingen el och/eller vatten kopplat till fastigheten).

OBS: Blanketten hittar ni här: Uppehåll i hämtning

 

Publicerad 2022-09-16