Riktlinjerna upphör

Vid ansökan om spridning av kemiska bekämpningsmedel inom vattenskyddsområde

Direktionen för Ystad-Österlenregionens miljöförbund har sedan 2010 tagit ett antal beslut gällande handläggningen av tillståndsärenden gällande yrkesmässig spridning av kemiska bekämpningsmedel inom skyddsområde för vattentäkt i Simrishamns, Tomelilla och Ystads kommuner.

Dessa beslut togs i huvudsak med hänvisning till Naturvårdsverkets föreskrifter
(NFS 1997:2) och allmänna råd (97:3). Denna lagstiftning har ersatts med Naturvårdsverkets föreskrifter om spridning och viss övrig hantering av växtskyddsmedel (NFS 2015:2) och av förordning (2014:425) om bekämpningsmedel. 

Med anledning av detta upphävde direktionen 2015-10-19 besluten. Miljöförbundet kommer nu att arbeta fram uppdaterade interna handläggningsrutiner som ska utgöra stöd för handläggare vid kommande bedömningar vid ansökan om tillstånd att sprida kemiska bekämpningsmedel inom vattenskyddsområde.

Publicerad 2015-11-02, Uppdaterad 2017-01-25