20131113_0059_tatuering_750x350.jpg

Yrkesmässig hygienisk verksamhet

Det är ett fortsatt kritiskt läge gällande Covid-19, och vi vill påminna om vad som gäller för yrkesmässig hygienisk verksamhet.

Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 2006:4) om yrkesmässig hygienisk verksamhet gäller och sedvanliga rutiner för hygien och rengöring är tillämpliga. Viktigt att tänka på för den som bedriver hygienisk verksamhet:

- Håll dig uppdaterad och följ aktuella rekommendationer från Folkhälsomyndigheten.

- Avstå från att behandla kunder som känner sig sjuka eller har symptom som tyder på covid-19-infektion.

- Avstå från att utföra behandlingar om du själv känner dig sjuk eller har symptom som tyder på covid-19-infektion.

- Undvik att hälsa på kunder genom att ta i hand.

- Se till att även kunder tvättar sina händer innan behandling.

- Tvätta kundens ansikte innan du utför behandling i eller i området kring ansiktet.

För mer information, se här

Publicerad 2020-11-06