YEAB_Tomtebloss.jpg

Debitering av årsavgifter som gäller under 2023

Med anledning av rådande omständigheter med bl a höga elpriser kan samtliga verksamheten få förlängd betalningstid efter att skickat in ett mail till Towe Nilsson towe.nilsson@ystad.se om att man önskar respit med betalning av årlig tillsynsavgift.

För att få förlängd betalningstid gäller följande vid en första kontakt:
Belopp som gäller för verksamhetens samtliga fakturor som gäller tillsynsavgifter:
< 2000 kr får förlängd tid med 30 dagar
>2000 kr - 4000 kr får förlängd tid med 60 dagar
> 4000 kr får förlängd tid med 90 dagar
Prövningar som te x enskilda avlopp, värmepumpar, registrering av livsmedelsanläggning m m där sker debitering som tidigare.

Publicerad 2023-01-20