Anmälan

Gör en anmälan först

Planerar du att öppna en hygienlokal med stickande och skärande verksamhet som innebär risk för blodsmitta, ska en skriftlig anmälan skickas in till miljöförbundet senast sex veckor innan du planerar att öppna din verksamhet. Anmälningsplikten gäller även om verksamheten är ambulerande, det vill säga uppsökande eller sker på exempelvis en mässa.

Tillsammans med anmälan ska du skicka en ritning som visar hur lokalen ska inredas och utrustas samt vilken typ av ventilation som lokalen har. Om du inte gör en anmälan kan det leda till miljösanktionsavgift. I vissa fall ska du även göra en bygganmälan till kommunen, kontakta respektive kommuns bygglovsavdelning för mer information.

Från och med 1 augusti 2007 har kommunerna även tillsynsansvar över solarieverksamhet enligt 30 § i Strålskyddslagen. Solarieverksamhet är anmälningspliktigt enligt § 8 i SSI FS 1998:2.

Från och med den 1 januari 2008 är endast hygieniska verksamheter där skalpeller, piercingverktyg eller där liknande stickande/skärande verktyg används anmälningspliktiga. Det kan till exempel vara lokaler för piercing, tatuering eller fotvård.

 

Publicerad 2015-03-09, Uppdaterad 2015-03-23