Krav på registrering och certifiering

Den 13 maj 2009 fattade regeringen beslut om en ny förordning om fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen (F-gasförordningen). En av de större förändringarna var att kravet på ackreditering för kyl-, luftkonditionerings- och värmepumpsutrustning upphävdes. Istället ska ett företag som installerar eller utför service och underhåll vara registrerat (företagscertifiering). Dessutom ska all personal som utför läckagekontroll, återvinning (avtappning), installation, service och underhåll vara utbildad (personcertifiering).

I Sverige är det Installations Certifiering i Stockholm AB (INCERT) som certifierar personal och företag. 

Publicerad 2022-03-09, Uppdaterad 2024-06-22