Högst 170 kg kväve per hektar och år

Inom känsliga områden får stallgödsel inte tillföras i större mängd än vad som motsvarar 170 kg totalkväve per hektar spridningsareal och år. Kväve som förloras i samband med spridning får inte räknas bort från gödselns ursprungliga kväveinnehåll. Den mängd kväve som förloras i stall samt vid lagring får dock räknas bort från gödselns ursprungliga kväveinnehåll.

I de allmänna råden finns schablonvärden för stall- och lagringsförluster samt andelen totalkväve som kan användas vid beräkningar.

Publicerad 2020-03-10, Uppdaterad 2021-11-25