Tobakslagen

1993 kom tobakslagen (SFS 1993:581) som behandlar rökning i offentliga lokaler och på vissa områden utomhus. Sedan dess har flera ändringar i tobakslagen skett och från och med den 1 juni 2005 är alla serveringar i Sverige rökfria.

Den som i näringsverksamhet säljer tobaksvaror till konsumenter ska, enligt 12a § i tobakslagen, anmäla försäljningen hos den kommun där försäljningen sker. Anmälan ska göras senast när försäljningen påbörjas. Läs mer under Tobak/Anmälningsplikt.

Rökfritt på serveringar sedan 2005

Från och med 1 juni 2005 är alla serveringar i Sverige helt rökfria. Exempel på serveringsställen som omfattas av rökförbudet är restauranger, matsalar, barer, pubar, diskotek, kaféer, konditorier med mera.

Rökförbudet gäller alla lokaler inomhus där man i näringsverksamhet serverar mat och/eller dryck och där det ges möjlighet till förtäring på stället. Även biutrymmen dit besökarna har tillträde, som vestibuler, trappor, separata rum med dansgolv, hissar, toaletter med mera, omfattas av rökförbudet. Rökförbudet gäller inte vid serveringar utomhus.

Rökrum

Serveringarna har möjlighet att inrätta rökrum med separat ventilation. I rökrummen får ingen servering eller annan verksamhet förekomma. Mat och dryck får inte heller föras med in i rökrummet. På Folkhälsomyndighetens hemsida finns mer information om hur ett rökrum ska utformas.

Om du funderar på att inrätta rökrum i din verksamhet, kontakta din kommun för eventuell bygganmälan/bygglov.

Tillsyn

Ystad-Österlenregionens miljöförbund ansvarar för tillsynen över den som bedriver anmälningspliktig verksamhet med tobaksvaror. Syftet med tillsynen är att förbättra efterlevnaden av tobakslagen.

Bland annat kontrollerar vi förbud mot försäljning av tobaksvaror till personer under 18 år, förbud av rökning på vissa lokaler, produktionskontroll, marknadsföring och egentillsyn (alla tobaksförsäljare ska utöva egenkontroll för att säkerställa att försäljningsförbudet följs).

För tillsynen tar miljöförbundet ut en avgift enligt tobakslagen, av den som bedriver anmälningspliktig verksamhet med tobaksvaror. Läs gärna mer under Tobak. 

Publicerad 2015-03-12, Uppdaterad 2018-10-23