rapsfalt_sol_himmer.jpg

Upphävande av restriktions- och högriskområden för fågelinfluensa

Idag den 25 april har Jordbruksverket beslutat att även häva högriskområdet för fågelinfluensa som infördes den 2022-11-16 som bl a innefattade Skåne.

Det innebär att fjäderfä och andra fåglar i fångenskap nu får gå utomhus.Alltså gäller inte längre några särskilda restriktioner (förutom på den drabbade anläggningen).  

Risken för fågelinfluensa är dock inte helt över så djurhållare uppmanas att fortsätta vara noga med sin biosäkerhet och förhindra att tamfåglar kommer i kontakt med vilda fåglar och då särskilt vattenlevande fåglar. Det finns även smittskyddsbestämmelser som alltid gäller, se mer på Jordbruksverkets webb.

Skulle nya utbrott uppstå kan restriktioner komma att återinföras.

Publicerad 2023-04-25