alkoholstopp.jpg

Alkoholstoppet!

Förtydligande kring förordning (2020:956) om tillfälligt förbud mot servering av alkohol.

1. Servering av spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker eller alkoholdrycksliknande preparat är förbjuden mellan klockan 20.00 och 11.00 (gäller fr.o.m. den 24 december 2020 t.o.m. den 24 januari 2021).
Fr.o.m. den 25 januari 2021 gäller förbud mot servering av ovanstående drycker mellan kl. 22:00 och 11.00.

2. Serveringsställena måste vara utrymda:
Kl. 20:30 - fr.o.m. 24 december 2020 t.o.m. den 24 januari 2021
Kl. 22:30 - fr.o.m. den 25 januari 2021

3. Efter att serveringsstället utrymts och städats (inga drycker får förekomma på borden), kan det åter öppnas upp för servering av alkoholfria drycker samt folköl. Miljöförbundet anser att tillståndshavarna ska följa Folkhälsomyndighetens allmänna råd (HSLF-FS 2020:79) om att serveringsstället bör vara stängt minst en timme innan det öppnas för servering av mat, lättdrycker och folköl.

4. Under tiden mellan utrymning och ev. återöppning får dock avhämtning av förbeställd mat ske. Detta under förutsättning att det, ur smittskyddssynpunkt, sker under kontrollerade former. I första hand ska mat och betalning ske utanför serveringsstället. Om detta inte är möjligt ska kunderna vänta utanför och släppas in på restaurangen en i taget, för att betala och hämta den beställda maten. Kunderna får alltså inte sitta inne i restaurangen och vänta på maten.

5. Vid tillsyn ska ni kunna visa miljöförbundet eller polisen, till exempel genom verifikat från ert kassaregister, att det i verksamheten efter ovanstående tider inte serverats några alkoholdrycker förutom folköl. Tänk på att ett matutbud måste finnas tillgängligt under hela den tid som folköl serveras.

6. Att åter öppna serveringsstället efter att restaurangen varit stängd betraktas som en sådan förändring i verksamheten som ska anmälas till miljöförbundet. Syftet med anmälan i detta fall är att kommunen ska få vetskap om vilka serveringsställen som kommer att omfattas av kommunens tillsynsansvar efter kl. 20:30 resp. 22:30. Det vill säga kommunens tillsynsansvar enligt alkohollagen.

Ovanstående kan komma att ändras med kort varsel.

 

Publicerad 2020-11-23, Uppdaterad 2021-01-15