Elda trädgårdsavfall

Våren är äntligen här och vi städar i våra trädgårdar - här är några saker att tänka på när det gäller eldning av trädgårdsavfall:

I Ystads kommun är det generellt förbjudet att elda trädgårdsavfall inom områden med detaljplan under tiden 1 april - 30 september medan det i Tomelilla och Simrishamns kommuner är förbjudet att elda trädgårdsavfall inom områden med detaljplan under tiden 1 maj - 30 september.

Utanför ovanstående tidsintervall är det alltså tillåtet att elda trädgårdsavfall i form av kvistar och löv så länge det inte orsakar olägenhet för människors hälsa eller miljön. Enligt räddningstjänstplanen får eldning utomhus inte ske före solens uppgång och inte senare än en timme efter solens nedgång. Naturligtvis får man inte elda om det är eldningsförbud.

Observera att hänsynsreglerna alltid gäller!
Vid all eldning ska god förbränning uppnås och dessutom ska tidpunkt och plats för eldningen väljas så att det inte orsakar störningar för kringboende. Vid frågor om eldning ur brandsäkerhetssynpunkt, kontakta räddningstjänsten. https://sorf.se/infor-valborgsfirandet/

Publicerad 2019-05-07, Uppdaterad 2020-04-29