virus3.jpg

Information om coronaviruset

Miljöförbundet ser allvarligt på det hälsoläge som råder i vårt land och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

När det gäller våra kontroller och inspektioner framöver kommer vi att kontakta de verksamheter som ska besökas för att fråga om det är möjligt att ta emot våra inspektörer.  

Är du en av dem som fått information om att vi planerar besök på din verksamhet? Hör gärna av dig före om du har frågor till oss. Vi ser över andra sätt att utföra tillsyn på, som till exempel via Skype, telefon, eller på annat sätt.

Vi har regelbunden kontakt med våra medlemskommuner och följer de riskplaner som hela tiden utarbetas.

Tänk på att uppdatera städrutinen på din arbetsplats för att förebygga spridning av Coronavirus. Fokusera på tagytor; handtag, hissknappar, trappräcken, tangentbord, strömbrytare etc. Dessa bör rengöras med alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel flera gånger dagligen. Placera ut handsprit på strategiska ställen och sätt upp information om handtvätt vid tvättställ och entréer.

Vi vill uppmana alla att följa dessa råd:

  • Tvätta händerna ofta med varmt vatten och tvål.
  • Hosta och nys i armvecket.
  • Undvik att röra vid ögon, näsa och mun.
  • Stanna hemma om du har symtom på luftvägsinfektion.
  • Skydda utsatta grupper.

Se våra medlemskommuners information:

Se länk till Ystad kommun; https://www.ystad.se/kommun--politik/aktuellt/kommunen-informerar/information-om-coronaviruset/

Se länk till Tomelilla kommun; https://www.tomelilla.se/nyhet/detalj/om-coronavirus-covid-19

Se länk till Simrishamns kommun; https://www.simrishamn.se/blog/2020/03/17/information-om-coronaviruset

Länk till Krisinformation.se: https://www.krisinformation.se/

Publicerad 2020-03-13, Uppdaterad 2020-04-03