Campingbild.jpg

Tillfälligt boende - corona

Tillfälliga boenden som hotell, stugor, vandrarhem, och campingplatser omfattas av miljöbalkens regler. Verksamhetsutövaren ska bedriva egenkontroll och i det innefattas till exempel rutiner för städning, rengöring och tvätt. Några sammanfattande råd ifrån vägledningen samt lite extra hygienråd med anledning av covid-19 ges nedan.

  • Hotellrum, stugor, lägenheter och liknande bör städas mellan varje uthyrning.
  • Gemensamhetsutrymmen såsom kök och allrum bör städas minst dagligen, men oftare om det behövs.
  • Gemensamma hygienutrymmen bör städas en eller flera gånger per dag beroende på belastning. Töm toalettens papperskorgar varje dag.
  • Ytor som man ofta tar i så som dörrhandtag, bordsytor och räcken bör städas varje dag.
  • Använd milt alkaliskt allrengöringsmedel.
  • Om de boende ska städa själva behövs tydliga instruktioner och funktionell städutrustning. I de fallen är det särskilt viktigt att det finns rutiner för att kontrollera att den städning som de boende utför är tillräcklig.
  • Textilier som till exempel lakan och handdukar bör tvättas i minst 60 grader i normallånga program och torktumlas direkt.
  • Informera de boende enligt Folkhälsomyndighetens råd – skydda dig och andra. Förslagsvis kan verksamheterna skriva ut och sätta upp informationsblad med covid-19 och handhygien (se nedan).
  • Se till att det finns goda möjligheter till handtvätt i verksamheten med tillgång till rinnande vatten, flytande tvål och pappershanddukar. Handsprit kan placeras ut på lämpliga ställen där det inte finns tillgång till tvål och vatten, till exempel i gemensamma utrymmen som matsalar.

Handhygienaffisch på svenska

Handhygienaffisch på olika språk

Informationsblad om covid-10

För mer information om covid-19:

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/fragor-och-svar/

Publicerad 2020-03-24, Uppdaterad 2020-04-28