Coronarelaterad info

Trängselkontroller återinförs!

Flera nya åtgärder vidtas den 23 december när smittspridningen väntas öka.

De nya smittskyddsåtgärderna syftar till att minska antalet kontakter i samhället, särskilt mellan personer som vanligtvis inte brukar träffas.

Från och med den 23 december har Folkhälsomyndigheten beslutat om följande nya föreskrifter, allmänna råd och rekommendationer:

Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om smittskyddsåtgärder mot sjukdomen covid-19 (HSLF-FS 2021:87)

5 kap. Serveringsställen

1 § Den som driver ett serveringsställe ska, utöver vad som följer av lagen (2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen

1. informera sina besökare om hur smittspridning kan undvikas,

2. erbjuda sina besökare möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten eller erbjuda handdesinfektion,

3. följa upp vidtagna smittskyddsåtgärder,

4. säkerställa att personalen får adekvat information om hygienåtgärder för att förhindra smitta, och

5. hålla sig informerad om särskilda rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och den regionala smittskyddsläkaren. (HSLF-FS 2021:105)

2 § Servering av mat eller dryck inomhus får endast ske till besökare som sitter ner vid ett bord, en bardisk eller liknande.

Den som driver serveringsstället ska se till att sällskap kan hålla ett avstånd om minst 1 meter i sidled samt framåt och bakåt från andra sällskap.

Besökare får dock hämta mat och dryck vid en disk, en buffé eller liknande, om det kan ske utan att trängsel uppstår och med minst en meters avstånd från besökare som sitter ned.

3 § När konserter, idrottsevenemang och liknande verksamheter anordnas på ett serveringsställe inomhus, ska den som driver serveringsstället organisera verksamheten så att besökare sitter ned. (HSLF-FS 2021:105)

Allmänna råd till 3 § lagen (2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen

För att undvika att trängsel uppstår kan den som driver ett serveringsställe till exempel:

1. begränsa antalet besökare som vistas samtidigt på serveringsstället,

2. möblera om eller på annat sätt skapa utrymme,

3. markera avstånd på golvet eller på annat sätt markera vilket avstånd besökare bör hålla till varandra, och

4. använda alternativa lösningar till köer såsom nummerlappsystem.

Till Folkhälsomyndigheten

Debitering av årsavgifter som gäller under 2022

Samtliga verksamheter kan få förlängd betalningstid genom att kontakta towe.nilsson@ystad.se, om att man önskar respit med betalning av årlig tillsynsavgift.

För att få förlängd betalningstid gäller följande:

Belopp som gäller för verksamhetens samtliga fakturor som gäller tillsynsavgifter:

< 2000 kr får förlängd tid med 30 dagar

> 2000 kr < 4000 kr får förlängd tid med 60 dagar

> 4000 kr får förlängd tid med 90 dagar

Prövningar som t.ex. enskilda avlopp, värmepumpar, registrering av livsmedelsanläggning m.m. debiteras som tidigare.

Sedan den 23 december 2021 gäller särskilda föreskrifter om smittskyddsåtgärder på serveringsställen.

Från och med den 12 januari 2022 gäller nya restriktioner som kompletterar de tidigare.

Smittskyddsåtgärderna från den 23 december innebär bland annat att: 

  • Det enbart är tillåtet med sittande besökare på serveringsställen inomhus.
  • Att avståndet mellan olika sällskap ska uppgå till minst en meter (både framåt, bakåt och i sidled)
  • Att besökare ska sitta ner på serveringsstället ifall det hålls konserter, idrottsevenemang eller liknande verksamhet.

Det blir alltså inte möjligt att till exempel dansa eller mingla på serveringsställen.

Från och med den 12 januari 2022 gäller även följande:

  • Serveringsställen ska stänga senast kl. 23.00.
  • Det får vara max 8 personer i samma sällskap.

Förutom ovanstående finns även föreskrifter om ytterligare smittskyddsåtgärder som ska vidtas så som att erbjuda möjlighet till handtvätt/handdesinfektion och informera om hur smittspridning kan undvikas.

Ytterligare information finns på nedanstående sidor:

Åtgärder mot covid-19 i januari — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

Tillsyn av den tillfälliga covid-19-lagen | Länsstyrelsen Skåne (lansstyrelsen.se)

Publicerad 2021-03-12, Uppdaterad 2022-01-12