Coronarelaterad info

Debitering av årsavgifter som gäller under 2022

Samtliga verksamheter kan få förlängd betalningstid genom att kontakta towe.nilsson@ystad.se, om att man önskar respit med betalning av årlig tillsynsavgift.

För att få förlängd betalningstid gäller följande:

Belopp som gäller för verksamhetens samtliga fakturor som gäller tillsynsavgifter:

< 2000 kr får förlängd tid med 30 dagar

> 2000 kr < 4000 kr får förlängd tid med 60 dagar

> 4000 kr får förlängd tid med 90 dagar

Prövningar som t.ex. enskilda avlopp, värmepumpar, registrering av livsmedelsanläggning m.m. debiteras som tidigare.

Publicerad 2021-03-12, Uppdaterad 2022-02-09