Coronarelaterad info

Begränsningar gällande öppettider upphör helt att gälla och regler om maxantal i sällskap ändras från den 1 juli.

Sammanfattning av de nya reglerna:

  • Begränsningarna för öppettider för serveringsställen upphör helt att gälla. Öppettider regleras fortsättningsvis enbart enligt de regler som normalt gäller.
  • Begränsningen för antal personer i ett och samma sällskap utomhus tas bort helt och maxantal personer i ett sällskap inomhus ändras så att högst 8 personer får sitta tillsammans.
  • Övriga bestämmelser, såsom om sittande förtäring och minst en meters avstånd mellan sällskap kvarstår.

Vad utgör inom- respektive utomhus på ett serveringsställe?

Spridning av covid-19 sker i första hand vid nära kontakter mellan personer genom så kallad droppsmitta. Inomhus stannar dessa droppar kvar längre och bidrar till smittspridning på ett annat sätt än i en utomhusmiljö. Det är därför rimligt att risken för smittspridning utgör utgångspunkt vid en gränsdragning om vad som är att se som inomhus respektive utomhus.

Ett serveringsställe kan bestå av olika former av lokaler och utrymmen och vad som bör betrakta som inom- respektive utomhus kan ibland vara svårt att avgöra.

En bedömning behöver göras i varje enskilt fall. Generella utgångspunkter bör vara följande:

  • En lokal eller ett utrymme med väggar och tak bör ses som inomhus.
  • En lokal eller ett utrymme som är konstruerad på ett sätt där det är möjligt att öppna upp en vägg bör också ses som en inomhusmiljö.
  • En lokal eller ett utrymme utan tak eller med tak men utan väggar bör kunna ses som utomhus.

För ytterligare information, se Folkhälsomyndighetens hemsida: Tillsynsvägledning gällande restauranger och krogar m.m. — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

Debitering av årsavgifter som gäller under 2021

Samtliga verksamheter erbjuds förlängd betalningstid. Skicka ett mail till Towe Nilsson towe.nilsson@ystad.se om att du önskar respit med betalning av årlig tillsynsavgift.

För att få förlängd betalningstid för verksamhetens samtliga fakturor avseende tillsynsavgifter gäller följande:

< 2000 kr får förlängd tid med 30 dagar
> 2000 kr < 4000 kr får förlängd tid med 60 dagar
> 4000 kr får förlängd tid med 90 dagar
Belopp som inte betalas inom utsatt betalningstid kommer att erbjudas en avbetalningsplan där fakturering sker i steg (vi följer rutin på Ystads kommun).
Debitering sker som vanligt avseende prövningar såsom enskilda avlopp, värmepumpar och registrering av livsmedelsanläggning.

Publicerad 2021-03-12, Uppdaterad 2021-07-06