Coronarelaterad info

Debitering av årsavgifter som gäller under 2021

Samtliga verksamheter erbjuds förlängd betalningstid. Skicka ett mail till Towe Nilsson towe.nilsson@ystad.se om att du önskar respit med betalning av årlig tillsynsavgift.

För att få förlängd betalningstid för verksamhetens samtliga fakturor avseende tillsynsavgifter gäller följande:

< 2000 kr får förlängd tid med 30 dagar
> 2000 kr < 4000 kr får förlängd tid med 60 dagar
> 4000 kr får förlängd tid med 90 dagar
Belopp som inte betalas inom utsatt betalningstid kommer att erbjudas en avbetalningsplan där fakturering sker i steg (vi följer rutin på Ystads kommun).
Debitering sker som vanligt avseende prövningar såsom enskilda avlopp, värmepumpar och registrering av livsmedelsanläggning.

Publicerad 2021-03-12, Uppdaterad 2021-09-29