dator-smartphone.jpg

Vår e-service är i gång!

Vi är glada att meddela att våra e-tjänster är nu i gång och tillgänglig för användning!

Genom att använda vår digitala plattform kan du bland annat ansöka om olika tillstånd eller skicka in anmälan/ansökan/ klagomål till Miljöförbundet.

För att använda vår e-tjänst behöver du logga in på vår e-service med mobilt bank id och välj aktuell tjänst. Du kommer sedan att få tillgång till ett användarvänligt gränssnitt där du kan navigera och utföra dina ärenden. Efter ärendet är inskickat får du bekräftelse att ärendet har tagits emot och du ser ditt ärendenummer direkt.

Tack för att du väljer att använda våra e-tjänster!

 

 

Publicerad 2023-10-11