Direktionen

Direktionen är förbundets politiska ledning och högsta beslutande organ. Direktionen består av tre ledamöter från varje kommun och lika många ersättare. Varje kommun utser sina ledamöter, för en mandatperiod på 4 år.

Direktionens sammanträdesdatum 2018

5/2, 12/3, 16/4, 14/5, 18/6, 17/9, 15/10, 12/11, 10/12

Justering av protokoll från direktionens senaste sammanträde

Protokollet är nu justerat. Se anslagstavlan.

Nästa direktionsmöte är den 11 februari 2019.

Publicerad 2015-03-12, Uppdaterad 2018-12-14