Direktionen

Direktionen är förbundets politiska ledning och högsta beslutande organ. Direktionen består av tre ledamöter från varje kommun och lika många ersättare. Varje kommun utser sina ledamöter, för en mandatperiod på 4 år.

Direktionens sammanträdesdatum 2018

5/2, 12/3, 16/4, 14/5, 18/6, 17/9, 15/10, 12/11, 10/12

Justering av protokoll från direktionens senaste sammanträde

Sammanträdesdatum 2018-10-15 var inställt.

OBS! Nästa direktionsmöte den 12 november är inställt.

Publicerad 2015-03-12, Uppdaterad 2018-11-08