Våra förmåner

Våra förmåner på Ystad-Österlenregionens miljöförbund

Friskvård

Miljöförbundet tror att medarbetare som har en sund livsstil mår bättre, är friskare och har mer ork till arbetet.  Friskvårdsbidraget uppgår till 3000 kr/år för tillsvidareanställda. Alla som är anställda minst 6 månader har möjlighet att få friskvård men då till ett lägre belopp. Vi följer Skatteverkets regler och på deras hemsida finns vad som ingår t.ex. med träning och massage.

Trygghet

Miljöförbundet omfattas av kollektivavtalade försäkringar vid sjukdom, arbetsskada eller dödsfall.

Företagshälsovård

Miljöförbundet samarbetar med Previa kring områdena arbetsmiljö, hälsa och rehabilitering.

Rökfri arbetstid

Miljöförbundet känner ansvar för att främja en positiv hälsoutveckling med att inte röka på arbetstid.

Akuta tandläkare- och läkarbesök

Akuta tandläkar- och läkarbesök kan ske med bibehållen lön.

Blodgivning

Blodgivning kan om det så behövs ske på arbetstid i samband med att arbetet börjar eller slutar för dagen. Tiden för blodgivning ersätts.

Föräldraledighet

Miljöförbundet erbjuder förlängd möjlighet att förkorta sin arbetstid med en fjärdedel fram till dess att barnet fyllt 12 år, istället för 8 år enligt föräldraledighetslagen.

Enskilda angelägenheter

Vid enskilda angelägenheter av synnerliga skäl som anhörigs svårare sjukdom, bortgång och begravning samt bouppteckning kan ledighet ges med lön högst 7 dagar per år.

Uppvaktning

På 50-årsdagen uppvaktas medarbetare med en gåva av 800 kr och blommor, och vid jämna födelsedagar med blommor till ett värde av ca 250 kr. 

Flexibel arbetstid

Flexibel arbetstid tillämpas för att möjliggöra balans mellan arbets- och privatliv.

Extra lediga dagar

Det finns möjlighet att ta ut extra ledighet genom att avstå från lönesumma motsvarande det semesterdagstillägg som utgår under det aktuella året (5 lediga dagar tills 39 årsålder och därefter 6 dagar). Ansökan ska vara inlämnad senast den 15 december året innan.

Terminalglasögon

De som arbetar framför bildskärm har rätt till terminalglasögon. Arbetsgivaren står för kostnader för synundersökningen och terminalglasögonen.

Generösa semestervillkor

Fram till att du fyller 39 år så är det 25 betalda semesterdagar som du får betalt för. När du fyller 40 år så har du 31 betalda semesterdagar och vid fyllda 50 år så är det 32 semesterdagar.

Medarbetarsamtal och lönesamtal

Årliga samtal där du har möjlighet att utveckla och påverka ditt arbete och lön.

Gemensamma aktiviteter

Varje år har vi gemensamma luncher vid påsk, midsommar och jul. Vid några tillfällen under året har vi gemensamma aktiviteter som kan bestå av t.ex. föreläsningar, utflykter eller annat som vi tillsammans bestämt.

Varje jul och innan sommaruppehåll för direktionsmöten äter vi tillsammans en lunch med förtroendevalda.

Förtäring under arbetstid

Vi bjuder på kaffe och te dagligen vid våra kaffepauser. När vi har APT så bjuder miljöförbundet på frukost.

Hälsokontroll

Vart femte år erbjuds alla medarbetare att genomgå hälsokontroll där man tar fystest, vikt, blodprov (blodvärde, diabetes, kolesterol). I de fall det behövs uppföljande kontroll kan arbetsgivaren stå för kostnaderna om medarbetaren vill gå på återkontroll.

Publicerad 2022-03-25