Lämna farligt avfall

På kommunernas återvinningscentraler finns miljöstationer. Dessa är avsedda för hushållen som kan lämna sitt farliga avfall utan kostnad.

I Tomelilla kommun

  • Återvinningscentralen, Gladanleden 2  

I Simrishamns kommun

  • Måsalycke återvinningscentral, S:t Olof
  • Simrishamns återvinningscentral, Fabriksgatan 

I Ystads kommun 

  • Sysavs återvinningscentral, Hedeskoga

Samlaren

Samlarna är specialgjorda boxar från Sysav för insamling av smålampor och småelektronik. Dessa finns utplacerade i utvalda butiker i kommunerna. Här kan man återvinna t ex glödlampor, lågenergilampor och batterier.

Farligt avfall-bilen

Farligt Avfall-bilen är en specialutrustad bil där privatpersoner kan lämna farligt avfall inklusive mindre el- och elektronikprodukter från hushållet upp till en mikrovågsugns storlek. Hushållsavfallet lämnas kostnadsfritt.
 
Farligt avfall-bilen kör enligt ett fastställt schema, för mer information kontakta Sysav. 

Publicerad 2020-03-04, Uppdaterad 2022-11-24