Avlopp

I medlemskommunerna är cirka 10% av avloppen enskilda, men står för lika stor del av utsläppen som de kommunala avloppen. Avloppen står för ungefär 25% av de totala fosforutsläppen i Skåne, medan jordbruket står för cirka 50%.

När du planerar att göra om din enskilda avloppsanläggning eller bygga en ny enskild anläggning ska du kontakta miljöförbundet. Läs gärna under rubriken Enskilt avlopp.

Fullt eller stopp i avloppet? 

För fastigheter i Simrishamns och Tomelilla kommun gäller:

Dagtid: Kontakta Ökrabs kundtjänst, tfn 0414-285 70 eller e-post kundservice@okrab.se.

Kvällar och helger: Akuta slamtömningar och spolning av rörledningar kan beställas via Ragn-Sells jourtelefon, tfn 040-28 23 26.

För fastigheter i Ystads kommun gäller:

Dagtid: Kontakta Tekniska avdelningens kundtjänst, tfn 0411-57 77 77 eller e-post tekniska@ystad.se

Kvällar och helger: Ring SOS-alarm, tfn 040-676 90 70.

Publicerad 2020-03-04, Uppdaterad 2023-07-28