Privat pool

Det är viktigt att tänka på att vara ansvarsfull vid både fyllning och tömning av pool.

Att fylla en pool kan ta tid då det gäller stora mängder vatten. Detta sätter även press på vattentillgången i ditt område, både om du har kommunalt vatten eller en egen vattentäkt. Under sommaren då det regnar mindre har vi även en mindre vattentillgång och du bör alltid kontrollera om det råder bevattningsförbud i din kommun eller område innan du fyller din pool. Fyll på med lite vatten i taget och helst under natten då vattenförbrukningen inte är hög. Tänk på att kemikalierna du använder för reningen i poolen oftast är skadliga för miljön eller människors hälsa. Därför är det viktigt att du följer användarinstruktionerna och följer doseringsmängden på respektive förpackning.

När du ska tömma din pool är det först och främst viktigt att se till så att vattnet inte innehåller mycket klor som i höga halter är farligt för både människor, djur och miljön. Har vattnet en hög klorhalt, exempelvis om du nyligen klorerat poolvattnet, ska du börja med att avklorera vattnet. Exempelvis kan du göra detta genom att låta vattnet stå i solljus i några dagar så att allt fritt klor förbrukas. Vid utsläpp av poolvattnet ska utsläppet ske på gräsmattan med små mängder i taget så att vattnet hinner sjunka undan. Tänk på att du inte får släppa ut vattnet till dagvattenbrunnar. Tänk även på att släppa ut vattnet på en plats så att vattnet inte rinner in till din granne och orsakar en olägenhet för dem. Poolvatten får inte avledas till det kommunala spillvattennätet (om inte VA-enheten har medgett detta) eller till din egna avloppsanläggning. Det är heller inte lämpligt att släppa ut vattnet direkt i hav, sjöar eller vattendrag. Om du eller dina grannar har egna dricksvattenbrunnar är det viktigt att du släpper ut poolvattnet så långt ifrån dessa som möjligt.

Publicerad 2022-01-11