Trafikbuller

Om du störs av vägbuller ska du vända dig till väghållaren, oftast Trafikverket eller den aktuella kommunens gatuavdelning. Om det gäller järnvägsbuller vänder du dig till Trafikverket som är ansvarig för Pågatågen. Om det gäller flygbuller från Tomelilla airport vänder du dig till dem. Är du inte nöjd med de besked du får kan du kontakta miljöförbundet som är tillsynsmyndighet.

Trafikverket är ansvarigt för samtliga riks- och länsvägar i kommunerna. Respektive kommun är ansvariga för övriga vägar och gator (omfattar inte enskilda vägar).

Störs du av annan typ av buller? Läs mer under Privatperson/Inomhusmiljö/buller. 

Publicerad 2020-03-04, Uppdaterad 2022-09-15