Enskilt vatten

Problem med vattenkvaliteten är vanligt i enskilda dricksvattenbrunnar. Du som är fastighetsägare eller brunnsägare ansvarar själv för skötsel och vattenkvalitet och vid problem är det du som måste göra något åt dem. 

Som brunnsägare bör man regelbundet analysera sitt dricksvatten eftersom både vattenkvalitet och vattentillgång av olika orsaker kan förändras med tiden. Det kan vara problem med vattnet även om vattnet inte luktar konstigt eller har ändrat färg. 

Livsmedelsverket rekommenderar att man kontrollerar sitt dricksvatten minst vart tredje år. Finns det små barn är det extra viktigt med provtagning eftersom små barn är mer känsliga för höga halter av vissa ämnen.

På Österlen och speciellt i Simrishamn och Tomelilla kommuner rekommenderas att man utökar provtagningen med kadmium och bly, då dessa förekommer naturligt i höga halter på vissa ställen i marken på Österlen.

Analys av dricksvatten

När man vill analysera sitt dricksvatten vänder man sig direkt till ett analysföretag för beställning av provflaskor. I Skåne län finns Eurofins (010-490 81 70) och SYNLAB Analytics & Services Sweden AB (013-25 49 91) att välja på.

Hos SYNLAB beställs provtagningsmaterial på www.brunnsvatten.se. Prover till SYNLAB kan lämnas in på miljöförbundet på tisdagar mellan kl 9.00 och 11.30, då SYNLAB hämtar proverna där. I annat fall skickar man själv sina prover till respektive analysföretag.

Publicerad 2015-03-05, Uppdaterad 2018-08-28