Legionella

Namnet legionella kommer från att 221 personer insjuknade i lunginflammation och 34 stycken dog då ett antal krigsveteraner (legionärer) höll en konferens i slutet av juli 1977 i Philadelphia. Ingen visste då vad som hade orsakat sjukdomen, men när bakterien identifierats gavs den namnet Legionella pneumophila (den som älskar lungor). Sedan dess har man identifierat åtminstone 50 arter av legionella. 

Legionella är en bakterie som finns naturligt i små mängder i sötvatten som insjöar och åar. Bakterierna kommer in i vårt hus med vattnet. Det är när bakterierna förökar sig som det finns en risk för smittspridning. Bakterierna förökar sig i olika tekniska system där vattnet är mellan +18°C och +45°C. När vattnet är +60°C eller varmare dör dock bakterien.

Smittrisk

Legionella smittar genom inandning av vattendimma som innehåller bakterierna, till exempel vid duschning eller bad i bubbelpool. Du blir inte smittad genom att dricka vatten. Legionella smittar inte heller från person till person. Den allvarligaste formen är legionärssjuka som orsakar lunginflammation. Det är främst äldre och personer med nedsatt immunförsvar som drabbas.

Fastighetsägaren är ansvarig

Det är i första hand fastighetsägaren som ansvarar för att vattensystemen är säkra. För att förhindra att legionellabakterier växer till i vattenledningarna måste varmvattnet vara varmt (mer än +50°C grader vid tappstället och mer än +60°C i varmvatten-beredaren eller ackumulatorn) och kallvattnet vara kallt (mindre än +18°C).

Publicerad 2020-03-05, Uppdaterad 2021-11-29