Oljetankar

Oljetankar blir med tiden utsatta för miljörelaterade angrepp. Du som äger en tank för lagring av eldningsolja, dieselbrännolja, brandfarliga vätskor eller spillolja är ansvarig för att hantering och kontroll sker på rätt sätt. För tankar utomhus i mark eller ovan mark måste du låta göra en återkommande kontroll vart tolfte år. För äldre oljetankar och rörledningar som saknar tillfredsställande korrosionsskydd är intervallet sex år.

Det finns inget krav på att oljetanksinnehavaren ska sända in kontrollrapporten till tillsynsmyndigheten, kontrollrapporten ska dock finnas tillgänglig.

Miljösanktionsavgifter för oljetankar gäller från och med den 1 januari 2007. Avgiften ska betalas till staten när verksamhetsutövare inte följer bestämmelser som finns i miljöbalken. För oljetanksägare är miljösanktionsavgiften på mellan 1 000 och 3 000 kronor. Detta gäller exempelvis om man inte har genomfört återkommande kontroll av oljetanken inom angivna intervall. 

Publicerad 2020-03-04, Uppdaterad 2022-11-24