Inom vattenskyddsområde

Inom vattenskyddsområden finns strängare bestämmelser. Om oljetanken rymmer mer än 250 liter och ligger inom ett vattenskyddsområde ska den invallas om den ligger utomhus. Oljetankar inomhus bör vara invallade. Om de inte är invallade ska de kontrolleras oftare. Rörledningar ska vara dubbelmantlade eller ha annat sekundärt skydd. Rörledning (i byggnad) får inte dras i eller under golv, utan ska förläggas väl synlig.

Vid påfyllningsröret ska finnas en skylt som anger att oljetanken ligger inom ett vattenskyddsområde. Den ska stå på en tät yta som är ogenomsläpplig för olja.  

Publicerad 2020-03-05, Uppdaterad 2021-11-25

Länkar