Installation av oljetank

Om du avser att installera

  • oljetank i mark som rymmer mer än 1 m3, 
  • oljetank som rymmer mer än 1 m3 men högst 10 m3 utomhus ovan mark, eller
  • oljetank samt övrig hantering av mer än 250 liter brandfarlig vätska inom vattenskyddsområde,  

ska du skriftligt informera miljöförbundet om detta i god tid innan installationen påbörjas. Om detta inte görs är det förenat med miljösanktionsavgift. I samband med installation ska installationskontroll utföras av en firma som är ackrediterad för kontroll av oljetankar. Det krävs ofta även bygglov eller bygganmälan för installation av en oljetank och eventuellt tillstånd till hantering av brandfarlig vara. Kontakta Sydöstra Skånes Räddningsförbund (SÖRF) för mer information.

Ska du installera en inomhustank behöver du inte informera miljöförbundet såvida den inte kommer att ligga inom ett vattenskyddsområde. En installationskontroll måste dock alltid utföras.

En oljetank ska placeras på ett fast och bärande underlag. Alla ytor ska vara besiktningsbara, oljetanken ska alltså stå på konsoler och ha minst 20 cm till närmsta vägg. Om oljetanken ska placeras inomhus eller nära byggnad, ta kontakt med SÖRF för närmare information. Invallning kan krävas av miljöskäl om det behövs för att skydda grund- eller ytvatten eller känsligt markområde. Invallning kan också krävas av brandsäkerhetsskäl. Ny oljetank bör invallas. Invallningen ska rymma minst oljetankens volym eller vid invallning av flera tankar, den största tankens volym +10% av den sammanlagda volymen.

Publicerad 2020-03-05, Uppdaterad 2021-11-25

Länkar