Oljetank som tas ur bruk

Oljetank och rörledning som inte används ska tas ur bruk och därvid tömmas och rengöras. Tanken bör avlägsnas eller fyllas med sand. Åtgärder som att ta bort påfyllnadsrör och avluftningsledning ska vidtas för att förhindra att tanken kan fyllas av misstag. Anmälan ska göras till miljöförbundet när en oljetank tas ur bruk.

Till oljetankar ovan mark räknas även gårdstankar och farmartankar. Dessa får endast flyttas när de är tömda och rengjorda. 

Publicerad 2020-03-05, Uppdaterad 2021-11-23

Länkar