Ovan mark

Oljetank utomhus

Du måste låta göra en återkommande kontroll av din oljetank och tillhörande rörledningar var tolfte eller vart sjätte år, beroende på korrosionsskyddet. Kontakta ett ackrediterat företag för kontroll, se SWEDACs hemsida.

Oljetank inomhus

Även inomhustankar som kan finnas i en källare eller ett garage ska genomgå återkommande kontroll.

Om din oljetank inte går att inspektera runt om betraktas den enligt föreskrifterna som markförlagd, även om den ligger inomhus, och omfattas då av kraven för sådana. Detsamma gäller även för rörledningar som inte är synliga. Om du är osäker på vad som gäller för din oljetank – rådgör med ett ackrediterat företag.

Oljetankar i till exempel maskinhallar, mindre skjul, oisolerade stall eller växthus räknas inte som inomhustankar, utan ska behandlas som utomhustankar enligt Naturvårdsverkets tolkning. För att oljetanken ska räknas som en inomhustank krävs att den står i ett isolerat utrymme, skyddat mot större temperaturförändringar, exempelvis i pannrummet eller i bostadens källare. 

Publicerad 2020-03-05, Uppdaterad 2022-04-19

Länkar