Anmäl smittsamma sjukdomar

I Sverige är för närvarande 62 infektioner "anmälningspliktiga enligt smittskyddslagen". Anmälan sker från laboratoriet och behandlande läkare till smittskyddsläkaren i respektive län samt till Folkhälso-myndigheten. I vissa fall kan misstanke om sjukdom vara tillräckligt för att anmälan ska göras.

Mer information om anmälningspliktiga sjukdomar finns att läsa på Folkhälsomyndighetens hemsida.  

Publicerad 2015-03-06, Uppdaterad 2020-10-13