A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Sökningen visar sidor som börjar på 'Å' med 8 träff(ar).


Återanvändning av bygg- och rivningsmaterial

Att använda avfall för anläggningsändamål bygger på principen om att effektivare nyttja våra naturresurser. Det innebär att överskotts- och restmaterial...

Återvinning

Producentansvar Producentansvaret innebär att producenterna ansvarar för att samla in och ta omhand uttjänta produkter. Producentansvaret är ett styrmedel för att uppnå...

Återkommande läckagekontroll

Läckagekontrollerna för varje aggregat ska följa den nya EU-förordningen, EU nr 517/2014. Hur ofta läckagekontrollerna ska utföras bestäms av mängden ton koldio...

Återanvändning av bygg- och rivningsmaterial

Att använda avfall för anläggningsändamål bygger på principen om att effektivare nyttja våra naturresurser. Det innebär att överskotts- och restmaterial...

Återvinning och producentansvar

Verksamheter och företag skapar ofta både hushållsavfall och verksamhetsavfall. Det är du som bedriver verksamheten där avfallet uppkommer som ska se till att det hanteras p...

Årsberättelse och bokslut

Verksamhetsberättelse 2019Årsbokslut 2019Årsredovisning 2019 Verksamhetsberättelse 2018Årsbokslut 2018Årsredovisning 2018 Verksamhetsberättelse 2017   ...

Årlig avgift

Är du verksamhetsutövare har du fått en faktura i brevlådan. Avgiften ska till största delen täcka vår kostnader för den planerade kontrollen och tillsynen under 2017. Avgiftens storlek är b...

Årets första näringslivsfrukost!

Vi får besök av Carina Barthel från Ystad-Österlenregionens miljöförbund, hon kommer berätta om miljöförbundets arbete inom områdena livsmedel...