A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Sökningen visar sidor som börjar på 'E' med 14 träff(ar).


Eldning

Vedeldning Ett stort antal människor i den närmaste omgivningen kan påverkas av felaktig vedeldning. Många klagar över irritation i luftvägarna, att det luktar illa och...

Enskilt avlopp

Rent vatten Vatten är vårt viktigaste livsmedel och en förutsättning för allt liv. Allt vatten ingår i ett ständigt kretslopp och det är därför vikt...

El och magnetfält

Vid granskning av nyanläggning av exempelvis elanläggningar och byggnader, använder miljöförbundet försiktighetsprincipen för elektromagnetiska fält. Det inneb&...

Energi

I stort sett all energianvändning påverkar vår miljö på ett negativt sätt. I det arbete som miljöförbundet utför ingår tillsyn inom energiomr&arin...

Egenkontroll

Upprätta egenkontroll Du som driver en hygienisk verksamhet, oavsätt om den är anmälningspliktig eller inte, ska enligt miljöbalken och förordningen om verksamhetsutö...

Egenkontroll av lantbruk

Alla som har en verksamhet som kan påverka människors hälsa eller miljön ska bedriva egenkontroll enligt miljöbalkens 26 kapitel 19 §. Detta gäller exempelvis s&ari...

Egenkontroll

Egenkontroll och HACCP för livsmedelsbranchen En god egenkontroll tjänar alla på. Ett system för egenkontroll beskriver de rutiner ett livsmedelsföretag gjort upp för at...

Egenkontroll

Egenkontroll Alla som bedriver en tillstånds- eller anmälningspliktig verksamhet eller vidtar en sådan åtgärd måste ha dokumenterad egenkontroll. Den är ett verk...

Egenkontroll

Du ska kunna uppvisa en egenkontroll för din verksamhet. Denna bör innehålla rutiner för bl.a.: Hantering av id-kontroll Skyltning Utbildning av personal I länken till h&ou...

E-cigarretter

Försäljning av e-cigaretter och påfyllnadsbehållare Med elektronisk cigarett avses en produkt som kan användas för konsumtion av nikotinånga via ett munstycke, el...

Energi & Värmepumpar

Anmälan/ansökan värmepump

En liten film om oss...

https://youtu.be/RkiNWKhFTEw

Efterhandsdebitering av livsmedelskontrollen

Storleken styr avgiften Bestämmelserna säger att livsmedelskontrollen ska täckas av avgifter och betalas av de livsmedelsföretagare, andra verksamhetsutövare och aktörer...

Eldning av trädgårdsavfall

Övrig tid av året får eldning inom sådana områden ske endast av torrt trädgårdsavfall som inte kan utnyttjas för kompostering om det kan ske utan att ol&au...