trangsel.jpg

Trängselkontroller

Miljöförbundet utför just nu trängselkontroller i våra tre medlemskommuner på serveringsställen där man kan sitta ner och äta. Vi följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer och den lagstiftning som berör det uppdrag som åligger Miljöförbundet att utföra.

Tyvärr har det visat sig att det finns verksamheter som har fler än 8 sittande gäster vid borden och att det inte hålls minst en meters avstånd mellan sittande sällskap.
Miljöförbundet har varit ute och informerat om vad som gäller med avstånd och antal sittande gäster och även skickat ut informationsmaterial.
Om det efter två tillsägelser inte utförts någon förbättring så utfärdas ett beslut med ett löpande vitesbelopp på 10 000 kr varje gång en överträdelse sker. Miljöförbundet har utfärdat tre beslut med löpande vite

Publicerad 2021-06-17, Uppdaterad 2021-08-19