Näringsliv

Vi hälsar dig som företagare hjärtligt välkommen in till oss i Gamla Rådhuset. Vårt mål är att skapa en skapa en naturlig och kreativ mötesplats för näringslivet.

Från den 10 juli till den 7 augusti är det semestertider i Gamla Rådhuset. Kontakta under denna period vår kollega marknadsstrateg Itta Johnson, som också sitter i Gamla Rådhuset. Från v. 34 kan du åter träffa stadsbyggnadschefen  och upphandlingsavdelningen, enligt tiderna nedan.

På måndagar fr o m den 12 juni kl.13-16 kan du träffa stadsarkitekt och stadsbyggnadschef Leila Ekman, som besvarar dina frågor om bygglovsprocessen, detaljplaner mm.

På torsdagar kan du även fortsättningsvis kl.13-16  träffa kommunens upphandlingsavdelning.

I Gamla Rådhuset har även Nyföretagarcentrum, Tillväxt Syd och Tillväxt Östra Skåne (TÖS) sina kontor.

Kontakt

Näringslivs- och marknadsenheten
Gamla Rådhuset, Stortorget 17

Johan Österberg
Marknads- och näringslivschef
0411-57 79 35
0709-47 79 35
johan.osterberg@ystad.se

Åsa Bodeborn
Näringslivsutvecklare Etablering
0411-57 70 42
0709-47 70 42
asa.bodeborn@ystad.se

Angelica Erlandsson
Näringslivssamordnare/Företagslots
0411-57 75 65
0709-47 75 65
Företagslots 0411-57 80 00
angelica.erlandsson@ystad.se
foretagslots@ystad.se

Itta Johnson
Marknadsstrateg
0411-57 72 96
0709-47 72 96
itta.johnson@ystad.se

Näringslivet i sociala medier