Miljö

Verksamheten i en hamn klassas som miljöfarlig verksamhet. Det innebär att en rad lagar styr vad och hur saker och ting får göras i hamnområdet. Hamnen har antagit en miljöpolicy du kan läsa nedan:

 

Miljöpolicy

Ystad Hamn Logistik AB erbjuder hamn- och logistiktjänster av god kvalitet i nära samarbete med kunder, ägaren och övriga aktörer. Ystad hamn uppfattas som en naturlig port för färjetrafik över södra Östersjön.

För att nå en hållbar utveckling strävar vi efter att möta krav och förväntningar, minska den negativa miljöpåverkan samt ha ett aktivt förbättringsarbete.

Detta uppnår vi genom att:

-          följa gällande lagstiftning och övriga krav som gäller för vår verksamhet,

-          använda det för verksamheten miljömässigt bästa lösningarna och bästa tillgängliga teknik vid investeringar så långt det är ekonomiskt rimligt,

-          ha engagerade medarbetare som förstår vikten av hushållning av energi och naturresurser,

-          arbeta förebyggande för att minska risken för olika former av negativ miljöpåverkan.

Inom våra verksamhetsområden fokuserar vi på miljöskydd, förebyggande av föroreningar och människors hälsa. Vårt arbete präglas av en öppen dialog och respekt för omgivningen.

Vårt agerande bidrar till att skapa en framsynt och hållbar hamn för kundernas, stadens och regionens utveckling.

 

Läs mer om vårt miljöarbete genom att välja bland länkarna i menyn till vänster