Hjälp till barn och unga

Hitta hjälpen när du behöver den

 

Alla mår dåligt ibland. Man kan inte alltid vara glad och man behöver tillåta sig själv att känna det man känner. Ibland fungerar inte livet som man vill.

I perioder kan man uppleva att man saknar självförtroende eller tillit till att saker och ting kommer att lösa sig på det sätt man önskar.

Om du känner att du inte mår bra får du här tips om vart du kan vända dig för att få hjälp. Det är en samlad information från kommunen och landstingets 1177 Vårdguide, men även från andra typer av verksamheter som ger bra hjälp och råd.

 

 

Akut hjälp

Har du behov av akut hjälp?
Här finns telefonnummer och länkar dit du som upplever att du behöver akut hjälp kan vända dig.

Stöd och hjälp

Verksamheter för stöd och hjälp till barn och unga
Här finns länkar till olika verksamheter dit du som bor i Ystads kommun kan vända dig för att få stöd och hjälp.

Länktips

Tips på länkar där du kan få hjälp och stöd
Här har vi samlat tips på olika länkar dit du kan vända dig för att få stöd och hjälp

Kontakt

Social Omsorg
Reception
0411-57 73 60
1:e socialsekreterare
Eva Skogö
0411-57 73 90
eva.skogo@ystad.se

Kultur o utbildning
Barn- och elevhälsan
Verksamhetsledare
Pia Stålbrand
0411-57 80 81
pia.stalbrand@ystad.se

En väg in/BUP
Tel: 020-51 20 20
mån-fre: 8.00-16.30

BUP akutmottagning
utanför telefontid ovan
Tel: 040-33 17 11