shutterstock_425101873.jpg

Kulturmiljö och bevarandeplan

Ystad är berömt och prisat för sin vackra stadskärna och en stor del i det är ett starkt engagemang för kulturmiljön och arkitektoniska särdrag i bebyggelsen.

 

Vid om-, till- och nybyggnad har fastighetsägaren det huvudsakliga ansvaret att åtgärden sker utan förvanskning av byggnaden enligt gällande lagstiftning.

Bygglovsenheten är behjälplig med råd och vägledning både för bygglovspliktiga åtgärder och icke-bygglovspliktiga åtgärder. Det finns möjlighet att söka bidrag ur Borgs fond för åtgärder kopplade till en byggnads ursprung.

Kulturvärden vid bygglov

Sakkunnig kulturvärden (KUL2)

 

 

 

 

Publicerad 2020-03-26, Uppdaterad 2024-01-02

Kontakt

Karl Ekberg
Stadsantikvarie
karl.ekberg@ystad.se