Bygga

Hur vill du komma i kontakt med oss på bygglovsenheten?

Vi vill veta hur du helst skulle vilja komma i kontakt med oss.
Är det via telefon, en bokningsbar kalender eller per e-post?
I enkäten får du en fråga med olika svarsalternativ och även möjlighet till fritextsvar.
Tack för att du hjälper oss att bli bättre!

Publicerad 2020-03-19, Uppdaterad 2022-05-09