PBL-taxa

För att kommunen ska kunna ta ut avgifter i enlighet med 12 kap. 8 § Plan- och bygglagen (PBL) måste kommunen ha en taxa beslutad i kommunfullmäktige.

Publicerad 2024-01-26